Σύστημα Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων σε Δ.Ι.Ε.Κ. του
Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού

Το σύστημα θα ανοίξει πάλι για υποβολή αιτήσεων το καλοκαίρι του 2024!

Δείτε τις ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Β ΦΑΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΕΚ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023