Σύστημα Επιλογής Υποψηφίων σε Δ.Ι.Ε.Κ του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Είσοδος

2019: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΟΜΑ...

Για τεχνική υποστήριξη μπορείτε να στέλνετε email στο lifelonglearning@minedu.gov.gr

Για άλλα θέματα σχετικά με την πρόσκληση μπορείτε να στέλνετε email στο diek@minedu.gov.gr