Συστήματα Υποβολής Αίτησης Για Εισαγωγή Σε Δημόσια Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην Ι.Ε.Κ.)

Παράλληλο Μηχανογραφικό
Το σύστημα θα ανοίξει πάλι για υποβολή μηχανογραφικών δελτίων το 2024!

Σύστημα Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων σε Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην Ι.Ε.Κ.) του
Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού
Το σύστημα θα ανοίξει πάλι για υποβολή αιτήσεων το καλοκαίρι του 2024!