Σύστημα Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων σε Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην Ι.Ε.Κ.) του
Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού

17-7-2024: Η προθεσμία υποβολής Παράλληλου Μηχανογραφικού έληξε. Όσοι έχετε οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό σας, μπορείτε να ακολουθήσετε το σύνδεσμο Εκτύπωση Παράλληλου Μηχανογραφικού.