Σύστημα Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων σε Δ.Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Το σύστημα θα ανοίξει πάλι για υποβολή αιτήσεων τον Σεπτέμβριο του 2023!

Δείτε τις ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Β ΦΑΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΕΚ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022