Σύστημα Επιλογής Υποψηφίων σε Δ.Ι.Ε.Κ του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Είσοδος

25-09-2018: Ξεκίνησε η Γ' φάση εγγραφών στα ΔΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας. Μπορείτε να απευθύνεστε κατευθείαν στα ΔΙΕΚ για να σας ενημερώσουν για τις κενές θέσεις, αν υπάρχουν.

Η προθεσμία εγγραφών Γ' φάσης λήγει την Παρασκευή 28/9 στις 21:00.

Για τεχνική υποστήριξη μπορείτε να στέλνετε email στο lifelonglearning@minedu.gov.gr

Για άλλα θέματα σχετικά με την πρόσκληση μπορείτε να στέλνετε email στο diek@minedu.gov.gr