Σύστημα Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων σε Δ.Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.

29-7-2021: Η προθεσμία υποβολής Παράλληλου Μηχανογραφικού έληξε. Όσοι έχετε οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό σας, μπορείτε να ακολουθήσετε το σύνδεσμο Εκτύπωση Παράλληλου Μηχανογραφικού.